MineR + został stworzony z myślą o analizach, w których istnieje potrzeba zliczenia różnych elementów. Program ten został zainspirowany dyskusją na temat pyłkowej analizy miodów (palinologii), ale jego działanie jest o wiele szersze.

 

Oprogramowanie te daje szerokie spektrum zastosowania w takich dziedzinach jak:

  • analiza spożywcza
  • kontrola jakości
  • analiza przemysłowa
  • badania naukowe (np.: analiza pyłkowa)
  • analiza socjologiczna (zliczanie ludzi np.: w kolejce, na fotografii), etc..

Moduły do całkowitej automatyzacji są w trakcie dopracowywania. Obecnie dostępna jest tylko semi- automatyczna analiza, która znacznie przyspiesza czas pracy. MineR + jest tworzony z myślą o opublikowaniu go jako wolne oprogramowanie.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z tego oprogramowania, proszę skontaktuj się z nami. Korzystając z oprogramowania otwartego nie oznacza, że udzielasz konkurencji licencji na to oprogramowanie. Oprogramowanie to może być dostosowane do Twoich potrzeb przez nas, możemy przekazać Ci cały kod, wraz z oprogramowaniem. Kod stworzony dla CIEBIE nie będziemy publikować. Walidacja, standaryzacja, dostosowywanie, oraz testowanie wykonane przez nas pozwolą Tobie na utrzymaniu najwyższej jakości usług. Dodatkowo posiadany kod w przyszłości może umożliwić Ci rozwój oprogramowania.

Drugą ofertą dla Ciebie jest korzystanie z naszych usług przy analizie danych. Wówczas przesyłając nam dane, masz wykonaną analizę lepiej niż zatrudniając do tego celu pracownika. (koszty biura, sprzętu, czasu, godzin, oprogramowania, etc.. zmniejszają się, analiza jest wykonywana szybko (w zależności od umowy), a raport przesyłany, wraz z bazą)

DLA UCZENI, DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z mineR+, to napisz do nas. W miarę naszych możliwości udostępnimy Ci wszystko razem z pomocą techniczną.

WYMAGANIE SPRZĘTOWE

Komputer z systemem Windows lub Linux

Poniżej przedstawiamy kilka rzutów z ekranów:

Okno podstawowe

Określanie obszaru roboczego

Przeprowadzenie analizy

Wygenerowanie raportu