Modelowanie molekularne pozwala na projektowanie struktur o pożądanych właściwościach. Jest to również dobre narzędzie do interpretacji wyników eksperymentalnych dzięki, którym możemy znaleźć występujące zależności.

Oferujemy wsparcie prac naukowych w obszarze modelowania molekularnego, na przykład:

  •  analizę miejsc oddziaływania,
  •  symulację właściwości fizykochemicznych,
  •  polimeryzację w miejscach aktywnych,
  •  analizę konformacyjną rozkładu populacji cząsteczek,
  •  analizę materiałów elektrostatycznych do wywarzania kół wraz z modelem matematycznym,
  •  bioinformatykę.

Coraz popularniejszym podejściem w badaniach nad molekułami oraz związkami jest uprzednia analiza bazująca na modelach chemii teoretycznej lub programach do modelowania molekularnego. Dopiero po wytypowaniu właściwych struktur następuje ich synteza. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.   

Obok działalności usługowej angażujemy się w:

Warsztaty: Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego

Serwis informacyjny: www.molent.eu

Książki:  Praktyczne Modelowanie Molekularne.