Badania Smar lab R&D

Smart Lab R&D


Badania, które mają na celu opracowania nowego produktu lub usługi wymagają bardzo szerokiej rozleglej wiedzy. Między koncepcją, badaniami, a wdrożeniem jest długa ścieżka, która nie zawsze kończy się dotarciem do wyznaczenia celu. Firma Rootinnovation specjalizuje się w badaniach, organizacji badań, interpretacji wyników  oraz kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla podmiotów – zarówno firm prywatnych, jak i uczelni.

Mając doświadczenie w badaniach rozwojowych, automatyzacji, w budowaniu prototypów opracowaliśmy praktyczne rozwiązania inteligentnego laboratorium.

– Smart Lab R&D jest to podeście mające unowocześnić badania, na wzór inteligentnych domów czy miast (Smart Home, Smart City). W podejściu naszym nie wychodzimy od reorganizacji laboratoriów, zarządzania, obiegu dokumentów - tak jak to jest podczas certyfikowania, ale od wizji, które laboratorium ma osiągnąć za 5,10,15 zgodnie ze zmieniającymi się możliwościami technologicznymi. Po analizie i przeorganizowaniu (wsparcie procesowe, analityczne, sprzętowe, informatyczne) dochodzimy razem z laboratorium do określonego sukcesu.  Procedura może być podobna jak potrzebujemy wprowadzić nowe usłgii czy opracowanego produktów na rynki, czy też usługi laboratoryjnej.

Wartość dodana, która powstaje pociąga za sobą zarówno zdobycie środków finansowych na kolejne badania, jak i praktyczną potrzebę dalszego rozwoju. W pracy naszej podkreślamy zawsze znaczenie „praktyczne”  - ponieważ prawdą jest, że bez sukcesów mierzonych finansowo dla naszych partnerów ciężko jest tworzyć projekty.


Dziedziny, na których się skupiamy, ponieważ  wiemy, że wzmocnienie daje realne efekty.

Badania – efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań.

Sprzęt – wzmocnienie, unowocześnienie, automatyzacja, konstrukcja nowych układów badawczych, zakupy sprzętowe lub podzespołów.

Interpretacja badań – analiza i eksploracja wyników za pomocą metod matematycznych, jak i systemów inteligentnych (sieci neuronowe, deep learning, sztuczna inteligencja)

Nasze marzenie:

Chcemy, aby w przyszłości budując układy powiązania sprzęt- system- interpretacja(analiza) doprowadzić do modelu autonomicznego. Wówczas rola człowieka byłoby kreowanie pomysłów, a system byłby zaprzęgany do rozwiązywania drogi realizacji pomysłu.