Chronologia ważniejszych wydarzeń firmie*

 

2023.01 - nowa strona www.rootinnovation.com, usystematyzowanie wizji firmy

 

.... było zbyt dużo, wydarzeń, aby znaleźć czas, aby robić chronologię, ale napiszemy kiedyś o niej.

 

2021.12 - zamknięcie usługi analizy pierwiastkowej (40 pierwiastków) oferowanej dla klienta idywidualnego

2020 - powołanie inlabi.com

 

.... było zbyt dużo, wydarzeń, aby znaleźć czas, aby robić chronologię, ale napiszemy kiedyś o niej.

 

2017.04 – przebudowa strony www, wprowadzenie chronologii,

2016 – Szkoła Modelowania SCIGRESS

2015 – czasopismo Otwarta Innowacja

2014 – Budowa deepcoutera + urządzenia do nanoszenia cienkich warstw

2014 - Prezentacja na Targach 4 Future

2013 - Prezentacja na Targach INNOWACJI

2013 – Szkoła modelowania z Makolab, HyperCube

2012-2013 – stworzenie komory do badań wzrostu

2012 – tytuł: „Lider innowacji”

2012 – opracowanie metody analizy kompleksów

2012 – założenie  firmy

 

* lista została stworzona 2017 roku, więc część wydarzeń z lat poprzednich jest nie umieszczone