InComplexPlaceTM

Autorska metoda oparta na Magnetycznym Rezonansie Jądrowym (NMR) służąca do określania miejsca oddziaływania jonów i cząsteczek (kompleksowania) z innymi molekułami. Jest to metoda skuteczna i jednoznaczna. Wykonanie pomiarów jest bardzo szybkie, analiza danych jest zautomatyzowana. W przygotowaniu jest publikacja oraz narzędzia on-line do określanie miejsca oddziaływania w cząsteczce.