InCancerTestTM

opracowanie testu diagnostycznego na połączeniu metod analitycznych oraz matematycznych wymaga dużej wiedzy nie tylko matematycznej, ale medyczno-chemiczno-biologicznej. Korzystając z wiedzy zdobytej podczas opracowywania testów, mamy przyjemność zaproponować państwu prawdopodobnie jedynie dostępną na świecie usługę przygotowania komercyjnego modelu-testu. Model ten jest przygotowywany indywidualnie co do metody analitycznej oraz do określonych danych. Nazwa InCancerTest sugeruje zastosowanie go w głównej mierze w chorobach nowotworowych, ale używane metody nadają się także do przygotowywania testu na inne jednostki chorobowe. W ramach tej usługi oferujemy:

  • doradztwo w przygotowaniu eksperymentu

  • analizę danych wraz z walidacją i ślepymi próbami
  • przygotowanie modelu oraz testu

Korzystamy z metod standardowych PLS, PCA, SOM, SNV. Ponato mamy opracowane własne metody -algorytmy w fazie eksperymentalnej GG1, GG2, GG3,  GG4 oraz wielowymiarową metodę 4D-G2.

Oferując tę usługę wiemy, że nie możemy gwarantować sukcesu, dlatego podczas negocjacji warunków oferujemy dwie płaszczyzny: standardowa – dołożymy wszelkich starań, aby opracować metodę - test działała z dużą selektywnością i czułością, oraz zaawansowane - rozwijanie modelu oraz pomoc w realizacji eksperymentów. Do tej pory doświadczenia pokazały, że metody stosowane działają.