Posiadając model lub wartości przewidywane i rzeczywiste, możemy określić kryteria podejmowania decyzji, zwracając uwagę na czułość, specyficzność, dokładność lub inne parametry, które nas interesują. Jednym z narzędzi jest budowanie krzywej ROC (ang. Receiver Operating Characteristic) oraz jej analiza. My oferujemy kompletny raport z opisem wyników zawierających analizę ROC, oraz dodatkowe parametry i nowe rozwiązania pomocne w „dopracowaniu” testu i podejmowaniu decyzji.