TQM - Jakość

       Tworząc firmę, zdecydowaliśmy się od razu postawić na jakość tak, aby nasi partnerzy byli zadowoleni. W zarządzaniu jakością jest kilka koncepcji: myśmy wybraliśmy kompleksowe zarządzanie jakością TQM  (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania firmą, gdzie każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. W TQM uczestniczą wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie klienta. Dlatego staramy się wypracować jak najlepsze standardy w naszych pracach rozwojowo-badawczych. Niemniej jednak zwracamy uwagę także na  ISO oraz GPL.

 

TOC - Zarządzanie


    Oprócz jakości ważne jest zarządzanie projektami, które staramy się realizować zgodnie z duchem przedstawionym przez Dr E. Goldratt’a i realizowanych w ramach Theory Of Constraints (TOC) jako Critical Chain Project Management. Pozwala to rozwijać projekty i tak nimi zarządzać, aby sprawy jakościowe, finansowe, oraz ramy czasowe były jak najbardziej efektywne.

Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo jest dla nas jednym z ważniejszych punktów, dlatego zwracamy uwagę na poufność danych (w tym celu rozwijamy własny, wewnętrzny system zarządzania danymi, aby uniknąć przesyłania danych przez firmy trzecie). Wdrożenie jakości oraz nowoczesnego sposobu zarządzania także wzmacnia bezpieczeństwo. Dodatkowo korzystamy ze znaczników czasu oraz innych rozwiązań technologicznych. Również naszym partnerom-klientom oferujemy pełną anonimowość, dlatego na liście współpraca nie znajdziesz wszystkich, lecz tylko niektórych naszych klientów.
 

1Dla zainteresowanych TQM polecamy książkę prof. Andrzeja  Blikle: Doktryna jakości