Badania teoretyczne – symulacje


Chemia kwantowa umożliwia przewidywanie właściwości biologicznych, a także ilustrowanie zachodzących procesów. Firma oferuje szkolenie, badania, symulacje, modelowanie,  wzmocnienie projektów badawczych w zakresach:

 • - bioinformatyki,
 • - metabolomiki,
 • - symulacji widm NMR, UV-VIS, IR, RAMAN, etc..
 • - modelowanie mechanizmu reakcji chemicznej,
 • - wizualizacji,
 • - analizę miejsc oddziaływania,
 • - symulację właściwości fizykochemicznych,
 • - polimeryzację w miejscach aktywnych,
 • - analizę konformacyjną rozkładu populacji cząsteczek,
 • - analizę materiałów elektrostatycznych,
 • - nanotechnologii.

W naszej pracy staramy się podchodzić interdyscyplinarne do badań. Dlatego modelowanie, analiza danych są jednym z elementów pracy.

Jesteśmy właścicielem portalu naukowego: Molnet.eu,

oraz rozwiązań interdyscyplinarnych np.: badania oddziaływania z cząsteczkami. 

Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie sami wykonać obliczeń, to zawsze możemy znaleźć zespół, który pomoże rozwiązać problem.