Miło nam poinformować, że w listopadzie 2012 roku otrzymaliśmy tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012. Edycja konkursu obejmowała całe Województwo dolnośląskie i była przeprowadzona przez Fundacje Innowacji i Rozwoju znajdującą się w Warszawie Al. Jerozolimskie 87. Poniżej prezentujemy dyplom oraz produkty, które zostały zgłoszone.

 

Produkty, które zgłosiliśmy jako nasze sztandarowe w tym konkursie to:

InCancerTestTM -Opracowanie testu diagnostycznego na połączeniu metod analitycznych oraz matematycznych wymaga dużej wiedzy nie tylko matematycznej ale medyczno-chemiczno-biologicznej. Korzystając z wiedzy zdobytej podczas opracowywania testów, mamy przyjemność zaproponować państwu prawdopodobnie jedynie dostępną na świecie usługę przygotowania komercyjnego modelu-testu. Model ten jest przygotowywany indywidualnie co do metody analitycznej oraz do określonych danych. Nazwa InCancerTest sugeruje zastosowanie go w głównej mierze w chorobach nowotworowych, ale używane metody nadają się także do przygotowywania testu na inne jednostki chorobowe. W ramach tej usługi oferujemy: doradztwo w przygotowaniu eksperymentu analizę danych wraz z walidacją i ślepymi próbami przygotowanie modelu oraz testu Korzystamy z metod standardowych PLS, PCA, SOM, SNV. Po na to mamy opracowane własne metody -algorytmy w fazie eksperymentalnej GG1, GG2, GG3, GG4 oraz wielowymiarową metodę 4D-G2. Oferując tą usługę wiemy, że nie możemy gwarantować sukcesu, dlatego podczas negocjacji warunków oferujemy dwie płaszczyzny: standardowa – dołożymy wszelkich starań aby opracować metodę – test działała z dużą selektywnością i czułością, oraz zaawansowane - rozwijanie modelu oraz pomoc w realizacji eksperymentów. Do tej pory doświadczenia pokazały, że metody stosowane działają.

RinfingerprintTM – analizy „fingerprintow” czyli szeregów informacji zebranych o próbkach bądź o procesie cieszą się duża popularnością, ponieważ na ich podstawie można: przewidywać właściwości, badać i wyłapywać próbki odstające, kontrolować jakość, dopracowywać metody w celu polepszenia cech, dokumentować prace... W analizie tej możemy stosować informację o próbce jako całości zdobywaną metodami spektroskopowymi (NMR, MS, IR, etc...), obrazowania, czy innymi parametrami fizykochemicznymi. Uzyskane informacje w przestrzeni wielowymiarowej np.: skład próbki, w którym każdy wymiar reprezentuje poszczególny związek, umożliwia wyłapanie drobnych zmian, które umożliwiają nam dotarcie do informacji potrzebnych do opracowania modelu lub kontroli modelu już istniejącego. Nawet drobne zmiany, które w procesach analizy jakościowej i ilościowej byłyby pominięte, można wykorzystać. Siła tej metody polega na nieograniczonej liczbie badanych parametrów. W pierwszej kolejności można badać zmierzone parametry (np.: sygnały) bez konieczności identyfikacji sygnału. Po „przesianiu” parametrów można dokonać dalszych studiów, aby określić odpowiedni model, porównać różnice pomiędzy próbkami lub poprawić parametry próbek np.: wydajność produkcji związków chemicznych w procesie biotechnologicznym. Oferujemy analizę, opracowanie fingerprintow, pomiary na własnym sprzęcie skonstruowanym do analizy obrazu, pomiary zlecone, wykonanie modelu, wyłapywanie próbek odstających, dokumentowanie procesu. Dajemy wskazówki dotyczące polepszenia jakości procesu lub produktu oraz inne rozwiązania zależne od tematyki badań.

InComplexPlaceTM - określania miejsca oddziaływania Autorska metoda oparta na Magnetycznym Rezonansie Jądrowym (NMR) służąca do określania miejsca oddziaływania jonów i cząsteczek (kompleksowania) z innymi molekułami. Jest to metoda skuteczna i jednoznaczna. Wykonanie pomiarów jest bardzo szybkie, analiza danych jest zautomatyzowana. W przygotowaniu jest publikacja oraz narzędzia on-line do określanie miejsca oddziaływania w cząsteczce. Usługa, która oferujemy to identyfikacja miejsca oddziaływania cząsteczki z jonami. W przyszłości także identyfikacja miejsca oddziaływać pomiędzy dwoma cząsteczkami, lub cząsteczką i białkiem

Addrop W ramach zarządzania promocją naukową, marketingiem wysokospecjalistycznym wprowadziliśmy opracowanie własnych metod zarządzania reklamami. Cel, który był postawiony, to ułatwienie, szybkość, transparentność, oraz wyspecjalizowanie się w reklamie i promocji naukowej oraz produktów innowacyjno- technologicznych. W tym celu stworzyliśmy własny serwer bazodanowy oraz adserwer (adsol) w technologi (PHP/SQL/HTML5). Dodatkowo współpraca z fundacją (Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych (plusuj.pl) a także z klastrem portali naukowych (klaster.plusuj.pl) rozszerza nasze możliwości także o nośniki drukowane (czasopisma np.; Postępy Farmacji) oraz portale, blogi, serwisy naukowe. Rozwiązanie było tworzone od samego początku z naciskiem na rozwój oraz na to, że w przyszłości zakładamy dzierżawę rozwiązania innym firmom, osobom prywatnym, a także partnerom

PhotoID - wprowadzonym rozwiązaniem było dotarcie do wąskiej grupy osób (absolwentów, studentów), a także osób prywatnych, które przygotowują dokumenty do paszportu, wizy, dowodu osobistego. Jest to opracowanie własnego nowego przekazu informacji. W tym celu wykorzystaliśmy potrzebę wykonywania zdjęć do dokumentów i stworzyliśmy usługę photoid.eu. Chwili obecnej mamy ponad 1200 wygenerowanych odbitek w formie elektronicznej na miesiąc, z tego liczymy (po naszej wewnętrznej analizie że 80% jest wykonywanych w formie odbitki -lub wydruku fotograficznego, a co za tym idzie składne do odpowiedniego urzędu). Usługa ta pełni funkcje: a) przestrzeń drukowana na innowacyjnym nośniku – fotografia wraz z reklamą, b) w krotce będzie możliwość skorzystania także z zamówienia przesłania odbitki, c) prospołeczną – obniża koszty dla osób dla których wydatek wykonania zdjęcia jest duży (rodziny z małymi dziećmi (legitymacje, paszporty tymczasowe), osoby starsze) do kosztów z poziomu 40 złoty do około 1 złotówki. Usługa ta także jest wykorzystywana przez inne podmioty na przykład przy przygotowywaniu czasopisma – osoba rejestrująca może obrobić zdjęcie do swego profilu. Podsumowując: Produkt – odbitka fotograficzna o odpowiednim rozmiarze oraz wymaganiach stawianym fotografii do dokumentów. Usługa – reklamowa oraz promocyjna.