Za każdym projektem, produktem stoją ludzie. Tutaj chcemy przedstawić grupę ludzi pracujących oraz współpracujących z firmą, tworzących, kreujących produkty oraz służących radą, wiedzą i doświadczeniem:

Dr Marek Doskocz

jego pasja to nauka i rozwiązanie problemów tych skomplikowanych, bo te proste wydają się za łatwe. Dyplom magistra uzyskał ze specjalności chemia organiczna, broniąc pracy z syntezy stereoizomerów. Tytuł doktora nauk chemicznych otrzymał za pracę interdyscyplinarną łączącą chemię organiczną, nuklearny rezonans magnetyczny i chemię obliczeniową. Po stażach w USA i Czechach w końcu trafił do Królestwa Niderlandów, gdzie w ciągu 3 lat zajmował się metabolomiką, analityką, automatyzacją, oprogramowaniem, opracowywaniem testów diagnostycznych w najlepszej firmie innowacyjnej typu spin-off w Holandii (Spinnovation BV). Praca ta była dla niego inspiracją - dlatego uczestniczy w tworzeniu POLSKIEJ INNOWACYJNEJ FIRMY ROOTINNOVATION z zakresu B+R. Korzenie patriotyczne dają mu poczucie, że POLAK też potrafi.

Dr inż. Jacek Doskocz

Uzyskał tytuł doktora, broniąc interdyscyplinarną prace łączącą projektowanie, syntezę, badania fizykochemiczne polimerów elektroprzewodzących - nanomateriałów. Pod koniec studiów doktoranckich zaangażował się w tworzenie portalu a na jej bazie fundacji wspierania nanonauk i nanotechnologii Nanonet, którym był pierwszym Prezesem. Po okresie trzech lat sam zrezygnował z tej funkcji przekazując sprawnie działającą fundację w ręce kolegów i koleżanek. Fundacja ta niedługo potem uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 1% co pozwoliło mu się zaangażować w kolejne przedsięwzięcia już o charakterze naukowo-biznesowym. Doświadczenie swoje zdobywał w kraju w Instytutach PANowskich (INTiBS, Unipress), Wrocławskim Centrum Badań, Politechnice Wrocławskiej, klastrach, Wirtualnej Giełdzie Kooperacyjnej nanobroker.org (którą był pomysłodawcą) oraz na wyjazdach do Francji (Montpellier semestr), Stanach Zjednoczonych (Uniwesytet Gainesville, FL - rok, Uniwersytet Jacson, MS 5 miesięcy) oraz Wielkiej Brytanii 1 miesiąc w University of Warwick. Obszar zainteresowania to: otwarta innowacja, komercjalizacja rezultatów, kreowanie badań naukowych potrzebnych społecznie i gospodarczo, zaś jego obszary naukowe to nanotechnologia, termo i fotowoltaika, nanokompozyty, energetyka, zielone technologie.