Analiza metabolitów jest jednym z przodujących gałęzi nauki. Jest pomocnym narzędziem w zrozumieniu procesów zachodzących w organizmach żywych. Oferujemy:

  • analizę widm spektroskopowych pod względem metabolitów z wykorzystaniem własnego dedykowanego oprogramowania
  • analizę statystyczną (PCA, PLS, SNV, klasyfikacje, regresję....)
  • kompleksowe rozwiązywanie problemów.

Każde studia wymagają indywidualnego zaplanowania i analizy. Zachęcamy do  kontaktu z naszymi specjalistami.