inBSSETM


Wizualizacja danych oraz wygenerowanie raportu dotyczącego obliczeń błędu superpozycji bazy, oraz energii oddziaływania na podstawie dostarczonych plików. Oprogramowanie napisane jest w technice PHP i służy do automatycznego przetwarzania danych, oraz do wsparcia badań naukowych. Wykorzystywany jest w inDataCeter dla jednej jednostki naukowej.