Wprowadzenie nowego, bądź ulepszenie istniejącego produktu, jest kluczowym elementem rozwoju każdej firmy. Te procesy można przedstawić jako:

  • poszukiwanie pomysłu nowego produktu
  • ocena i selekcja pomysłu
  • analiza biznesowa
  • analiza marketingowa
  • rozwój techniczny
  • testowanie rynku
  • komercjalizacja, sprzedaż, marketing, przekonanie klienta

Jak widać są to zagadnienia bardzo obszerne, wymagające niejednokrotnie szerokiej wiedzy, oraz podziału obowiązków. RootInnovation sp. z o.o. oferuje pomoc w przejściu tych etapów. Służymy zarówno w fazie początkowej – kreowanie produktu, jak i końcowej (np.: pozyskanie klientów addrop). Przerzucenie pewnych obowiązków na naszą firmę w formie outsourcingu obniży koszty i podwyższy efektywność pracy.

 

   Ponieważ tak samo ważny jest dla nas partner biznesowy jak i pojedynczy klient, zaczęliśmy cykl artykułów w czasopiśmie „Otwarte innowacje" opisując zasadność określonych inwestycji pod względem opłacalności finansowej. Dodatkowo na stronach www tworzone są kalkulatory mające porównać opłacalność różnych produktów oraz pomóc w ich wyborze. W pierwszej analizie wzięto pod uwagę oszczędności wynikające z wymiany tradycyjnych żarówek-źródeł światła na oświetlenie kompaktowe, LED.