RinfingerprintTM – analizy „fingerprintów” czyli szeregów informacji zebranych o próbkach bądź o procesie cieszą się dużą popularnością, ponieważ na ich podstawie można:

  • przewidywać właściwości
  • badać i wyłapywać próbki odstające
  • kontrolować jakość
  • dopracowywać metody w celu polepszenia cech
  • dokumentować prace...

W analizie tej możemy stosować informację o próbce jako całości zdobywaną metodami spektroskopowymi (NMR, MS, IR, etc...), obrazowania, czy innymi parametrami fizykochemicznymi. Uzyskane informacje w przestrzeni wielowymiarowej np.: skład próbki, w którym każdy wymiar reprezentuje poszczególny związek, umożliwia wyłapanie drobnych zmian, które umożliwiają nam dotarcie do informacji potrzebnych do opracowania modelu lub kontroli modelu już istniejącego. Nawet drobne zmiany, które w procesach analizy jakościowej i ilościowej byłyby pominięte, można wykorzystać. Siła tej metody polega na nieograniczonej liczbie badanych parametrów. W pierwszej kolejności można badać zmierzone parametry (np.: sygnały) bez konieczności identyfikacji sygnału. Po „przesianiu” parametrów można dokonać dalszych studiów, aby określić odpowiedni model, porównać różnice pomiędzy próbkami lub poprawić parametry próbek np.: wydajność produkcji związków chemicznych w procesie biotechnologicznym.


    Oferujemy analizę, opracowanie fingerprintów, pomiary na własnym sprzęcie skonstruowanym do analizy obrazu, pomiary zlecone, wykonanie modelu, wyłapywanie próbek odstających, dokumentowanie procesu. Dajemy wskazówki dotyczące polepszenia jakości procesu lub produktu oraz inne rozwiązania zależne od tematyki badań.