Patent: A1 (21) 405881 (22) 2013 11 05 (51) A61F 5/14 (2006.01) A43B 7/22 (2006.01) Wkładka do obuwia

 Wkładka do obuwia wymienna lub stanowiąca integralny element obuwia, wytworzona specyficznie dla ostatecznego użytkownika, zalecana do stosowania przez osoby cierpiące na bolesne lub powodujące dyskomfort schorzenia stóp, w szczególności stopa cukrzycowa, choroby reumatoidalne, grzybice, egzemy i inne, oraz przez osoby pracujące długotrwale w pozycji stojącej, czynnie uprawiające sporty itp., zawierająca elementy masujące i wspomagające krążenie krwi, w kształcie wspomagającym zmniejszenie siły nacisku na obszary przedniej części stopy i pięty, wykonana metodą druku przestrzennego na bazie zarejestrowanego cyfrowego obrazu powierzchni i części bocznej stopy, charakteryzuje się tym, że zarówno kształt bazowy, na podstawie którego wytwarzana jest wkładka, jak i kształt wkładki uwzględnia cechy indywidualne spodniej części stopy ostatecznego użytkownika wkładki ze zdolnością rozdzielczą od 30 mm do 0,01 mm, pozwalające na zindywidualizowane zredukowanie powierzchni styku z wkładką obszarów stopy bolesnych lub zmienionych chorobowo.