Outsourcing badań laboratoryjnych i naukowych pozwala na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych bez zakupu bardzo drogich urządzeń oraz zatrudnienia specjalistów. Prowadzi do zmniejszenia w firmie  kosztów prac-badawczo-rozwojowych, jak również eliminuje amortyzację na rzecz kosztów zmiennych.

Badania możemy podzielić na dwa typy:

  • badania standardowe w laboratoriach certyfikowanych (ściśle określona procedura). Otrzymany certyfikat, poświadczenie możemy użyć do wprowadzenia produktu na rynek lub pokazania jego działania.
  • badania naukowe, w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania. Służą one rozwojowi wiedzy o danym produkcie. Ponieważ nie są one standardowe, bardzo często są trudności ze znalezieniem odpowiednich laboratoriów do przeprowadzenia analiz.

Oferujemy Państwu usługi badawcze dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Wśród naszych usług możemy wyróżnić następujące obszary:

  • analiza przedmiotu badawczego i dobranie odpowiedniej metody badań,
  • analiza laboratoriów mogących przeprowadzić następujące badania (zebranie ofert i ich porównanie, uzyskanie informacji  o dodatkowych wymaganiach, przygotowanie próbek),
  • kompleksowe zlecenie badań z anonimowością próbek wraz z reprezentacją podmiotu w laboratorium badawczym (to rozwiązanie zapewnia anonimowość zlecającym),
  • interpretacja otrzymanych wyników prac eksperymentalnych,
  • recenzje raportów,
  • analiza powtarzalności badań,
  • czuwanie nad jakością przeprowadzonych prac,
  • optymalizacja badań pod względem czasu, jak i środków.