Firma Rootinnovation sp. z o.o. istnieje już od 2012 roku. Zajmuje się opracowywanie oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu prac badawczo-rozwojowych. Opracowujemy dedykowane rozwiązania urządzeń do pomiarów, a także oprogramowania do zarządzania, analizy danych. Naszym sztandarowym produktem jest linia Smart-LAB.
   Korzystając z olbrzymiej wiedzy naszych pracowników świadczymy również usługi prac badawczych dla przedsiębiorstw, pomoc w przygotowywaniu badań, badania, interpretacje wyników. Nasza działalność zahacza również o media oraz wydawnictwa, a w ostatnim czasie pojawiły się działalność indukcji innowacji w edukacji.

 

RootInnovation z o.o. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań innowacyjnych, pomocy w badaniach oraz organizującą środowiska promujące wiedzę. Jesteśmy nastawieni na klientów biznesowych,  którzy potrzebują rozwiązać problemy, jakie napotykają w swoich firmach, lub chcą wdrażać, lub posiąść nowe technologie. Zarówno uczelnie, jednostki badawcze, jak i osoby prywatne mogą korzystać z naszych usług. Firma została powołana w 2012 roku z potrzeby rynku jako firma spin-off i jako pierwsza na polskim i światowym rynku oferuje produkty z szeroko rozumianej innowacji. Innowacje, którymi zajmuje się firma można podzielić na kilka grup:

Hi-innovation – rozwiązania zaawansowane technologicznie, naukowo bądź informatycznie, przeznaczone dla wąskich grup odbiorców np.: algorytm do budowania modelu matematycznego w celu diagnozy chorób nowotworowych, zarządzanie danymi naukowymi wraz z wizualizacją danych

Fast-innovation – usługi opracowywane dla potrzeb klientów oraz użytkowników, ich założeniem jest dostarczenie optymalnych rozwiązań, z których mogą korzystać szybko i nie wymagają od nich dużego nakładu wiedzy i pracy. np.: Analizy Opłacalności inwestycji, Ocena jakości klasyfikatora

School-innovation –  spotkania z ekspertem w celu przeprowadzenia indywidualnych szkoleń

addropTM –  ponieważ marketing jest jedną z ważniejszych etapów podczas wdrażania innowacji. Mając wiedzę i kontakty, jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawnie kampanię reklamową, korzystając z własnych innowacyjnych rozwiązań

Więcej innowacji znajdziesz w produktach.

w roku 2012 firma RootInnovation została uhonorowana nagrodą za innowacyjność