Laboratorium Rozwojowo Badawcze firmy RootInnovation sp. z o. o. W tym miesiącu (kwiecień 2013) otworzone zostało pierwsze innowacyjne laboratorium firmy RootInnovation. Laboratorium to zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami stosując metody matematyczne i obliczeniowe. Początkiem tego laboratorium jest własne napisane oprogramowanie do kreowania modeli przewidujących właściwości, obróbki widm spektroskopowych, oraz Hyperchem 9 i oprogramowanie na licencjach wolnych.

Zakres prac świadczonych przez laboratorium

  • budowanie modeli matematycznych
  • obróbka widm spektroskopowych
  • rozwiązywanie problemów na drodze modelowania molekularnego
  • analiza konformacyjna
  • IR, RAMAN, UV-vis, NMR
  • PA, Entalpie, energie, bilanse energetyczne, mechanizmy reakcji
  • metody dynamiki molekularnej, pół empiryczne metody, ab initio...
  • szkolenia z modelowania molekularnego
  • wizualizacja cząsteczek, układów, przygotowanie rysunków do publikacji

realizujemy prace dla firm komercyjnych, jak i dla akademickich ośrodków badawczych.

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.