Zdefiniowanie innowacyjności jest bardzo istotnym elementem w procesie projektowania przedsięwzięcia biznesowego, budowania modelu biznesowego i przewagi nad konkurencją.

     Ponadto jest już standardowym elementem biznesplanów, elementem wniosków o kredyty bankowe na inwestycje czy wniosku o projekt finansowany z Unii Europejskiej.

     Badanie innowacyjności jest miękkim elementem i nie może być ujęty w ścisłe tabele i procedury. Jak sama innowacja, która jest inna, działa poza schematami przyjętymi normalnie, dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.Dla kogo?

Przedsiębiorców, instytucji zajmujących się transferem technologii, myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej, inkubatorach, funduszach inwestycyjnych.

Co oferujemy?

Inne niż przy normalnych analizach rynku spojrzenie.
Wspólne szukanie i dopracowywanie innowacyjnych rozwiązań.
Analizę kierunków rozwoju,  modelów biznesowych, działań marketingowych.

Jakie elementy wchodzą w zakres analizy?

W zależności od analizowanego produktu/usługi dobieramy zestaw odpowiednich metod. W metodach tych możemy wyróżnić takie elementy jak:

Elementy przewagi konkurencyjności

  • Analiza Oceanu (według strategii Błękitnego Oceanu vs Czerwonego Oceanu)
  • Analiza prostoty
  • Analiza zabezpieczeń przed konkurencją
  • Analiza możliwości rozwojowych
  • Analiza synergii z otoczeniem
  • Analiza odbioru społecznego
  • Analiza elementów innowacyjnych i połączeń elementów

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami