Publikacje / patenty / konferencje / targi

 

Większość naszych rozwiązań dotyczy prac badawczo wdrożeniowych o charakterze przemysłowym. Prace naukowe-przemysłowe rządzą się innym rodzajem przedstawiania rezultatów, nie jednorodnie chronione są jako How-know lub poprzez patenty. Czasami zdarza się przedstawiać działalność na szerszym polu działania. Poniżej zebraliśmy wybrane publikacje świadczące o naszych możliwościach.

 

 • Na początku pandemii złożyliśmy dwa wnioski patentowe dotyczące maseczek oraz oczyszczania powietrza.
 •  
 • Sposób hodowli zwierząt poddaną działaniu plazmy i jej zastosowanie. P422898. Zgłoszenie 19.09.2017. Autorzy: Marek Doskocz, Juliusz Walaszczyk, Kazimeirz Gerwa, Zdzisław Oszczęda. Sposób stymulacji wzrostu grzybów owadobójczych oraz zastosowanie wody poddanej działaniu plazmy. P422899. Zgłoszenie 19.09.2017. Więcej
 • Functionalized mesoporous silica thin film as a tunable nonlinear optical material. Magdalena Laskowska, Iwan Kityk, Mateusz Dulski, Jarosław Jędryka, Artur Wojciechowski,. Jerzy Jelonkiewicz, Marcin Wojtyniak and Łukasz Laskowski. NANOSCALE, 2017, w podziękowaniu jest nasza firma za prace. Więcej
 • Possible interactions between fused pyrazole derivative and magnesium ions - NMR experiments and theoretical calculations Kornelia Czaja; Jacek Kujawski; Urlich Girreser; Jarosław J. Panek; Marek Doskocz; Marek K. Bernard, Volume 2016, Issue 4, pp. 22-43, Arcivoc 2016 Więcej
 • Jacek Kujawski, Kornelia Czaja, Marek Doskocz, Marek K. Bernard, Beata Drabińska, Joanna Kruk, Anna Myka.  On the interactions of indazole derivative with nucleosides - Toward modeling the cytotoxic activity mechanism. Czasopismo: Comput. Theor. Chem.: 2015 : Vol. 1059, s. 45-50
 • From moleculat to nano and biotechnology 26-28 2015, Polsko-Tajwańska konferencja, 2015 Opole, NMR analysis of econazole - computational calculations in chemical environment K. Czaja, A. Doskocz, J. Kujawskia
 • From moleculat to nano and biotechnology 26-28 2015, Polsko-Tajwańska konferencja, 2015 Opole, Marek  Doskocz,  A.  Rosolska  ,  P.  Durlak,  P.  Misiak, E.  Łyczkowska-Widłak  G.  Banach “E-SCIENCE.PL:  specialized  web-based  IT  platform  for  polish  scientific  laboratories. Services for scanning microscopy,  NMR, crystallography labs
 • The investigation on J-resolved NMR method usability for toxic kidney's injury assessment, Anna Elżbieta Długosz, Marek Doskocz, Zofia Marchewka, 2014
 • Elżbieta Jodłowska, Anna Zacharzewska, Paulina Szulc, Joanna Adamus, Kornelia Czaja, Marek Doskocz, Zofia Marchewka, Joanna Kruk, Jacek Kujawski „NMR w nowoczesnej farmacji i medycynie - znaczenie i przykłady wykorzystania. Cz. 3. NMR w metabolomice” Farm. Pol. 2014, 70(2), 94-104
 • Kornelia Czaja, Marek Doskocz, Ulrich Girreser, Marek K. Bernard, Jacek Kujawski „Oddziaływania skondensowanych pirazolopochodnych z jonami magnezu - badania eksperymentalne i teoretyczne” IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu". Poznań, 5 XII 2014 r.
 • Patent: A1 (21) 405881 (22) 2013 11 05 więcej
 • Jacek Kujawski, Marek Doskocz, Hanna Popielarska, Anna Myka, Beata Drabińska, Joanna Kruk, Marek K. Bernard. Interactions between indazole derivative and magnesium cations - NMR investigations and theoretical calculations. J. Mol. Struct. 2013 : Vol. 1047, s. 292-301
 • Jacek Kujawski, Marek Doskocz, Beata Drabińska, Anna Myka, Joanna Kruk, Marek K. Bernard „Theoretical studies on the interactions of cytostatic pyrazole derivative with DNA bases” Curr. Topics Biophys. 2013, 36, suppl. B, 9-10, Abstracts of the EQBS - International Symposium Electromagnetic fields and Quantum phenomena in the Biological Systems. Poznań, 3-4 October 2013.

Założenie firmy RootInnovation sp. z o.o.


 • Simultaneous analysis of plasma and CSF by NMR and hierarchical models fusion. Smolinska, Agnieszka; Posma, Joram M.; Blanchet, Lionel; Ampt, Kirsten A. M.; Attali, Amos; Tuinstra, Tinka; Luider, Theo; Doskocz, Marek; Michiels, Paul J.; Girard, Frederic C.; Buydens, Lutgarde M. C.; Wijmenga, Sybren S. Analytical and Bioanalytical Chemistry vol. 403 issue 4 May 2012. p. 947 - 959
 • M. Doskocz, B. Malinowska, B. Lejczak, P. Kafarski, NMR and theoretical study on the structure of O,O-dimethyl-1,4-oxoazetin-2-ylphosphonate, sent – 9 September 2008 to J. Mol. Struct. (L09-11-08)
 • M. Doskocz, K. Kubas, A. Frackowiak, R. Gancarz, Ab initio and NMR studies of the effect of Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+ complexation by alizarin,  Polyhedron
  A. Kiersnowska, M. Doskocz, R. Gancarz,     Associative vs. Dissociative mechanism of P-C bond breaking in α-aminophosphonates leading to phosphoric acid V derivatives, sent -  J. Phys. Org. Chem.
 • Doskocz M., Gancarz R., Weak hydrogen bond in Cl3CH∙∙∙O=P(But)3, Phosphorus, Sulfur and Silicon,  (DI-OP-07)
 • Doskocz, M.; Majumdar, D.; Doskocz, J.; Roszak, S.; Gancarz, R.; Leszczynski, J., Theoretical studies on the mechanism of C-P bond cleavage of a model α-aminophosphonate in acidic condition. J. Phys. Chem. A 2008. 112, 2077
 • Doskocz, M.; Roszak, S.; Gancarz, R., The decomposition of α-aminophosphine oxides to phosphonic acid derivatives (PIII) Journal of Molecular Modeling 2008, 14, 435.
  Doskocz, M.; Gancarz, R., Roszak, S., The equilibrium protonation and decomposition of amino- and hydroxyphosphonates, phosphine oxides and phosphonic acid. Polish J. Chem 2007, 81, 2013.
 • Doskocz, J.; Doskocz, M.; Roszak, S.; Soloducho, J.; Leszczynski, J., Theoretical Studies of Symmetric Five-Membered Heterocycle Derivatives of Carbasole and Fluorene-Precursors of Conducting Polymers. J. Phys. Chem. A 2006, 110, (51), 13989
 • Doskocz, M.; Miziak, P.; Gancarz, R., The Protonation Site in Aminophosphonates. Polish J. Chem 2005, 79, (3), 547.
 • Doskocz, M.; Strupińska, A.; Roszak, S.; Prokopowicz, M.; Koole, L. H.; Kafarski P., Theoretical study of spin-spin coupling across the hydrogen (O-H⋯N) bond in adenosine derivatives J. Mol. Model. 2009, 15, 651.
 • Doskocz, M.; Doskocz, J.; Gancarz, R.; Roszak, S., Modelowanie molekularne w chemii organicznej. Wrocław, 2007; ISBN 978-83-926222-0-8. Książka

 

*Czasami afiliacja może odbiegać od firmy RootInnovation wynika to z pracy na rzecz określonej instytucji.