banner_research_A.jpg

    Zdefiniowanie innowacyjności jest bardzo istotnym elementem w procesie projektowania przedsięwzięcia biznesowego, budowania modelu biznesowego i przewagi nad konkurencją.

     Ponadto jest już standardowym elementem biznes planów, elementem wniosków o kredyty bankowe na inwestycje czy wniosku o projekt finansowany z Unii Europejskiej.

     Badanie innowacyjności jest miękkim elementem i nie może być ujęty w ścisłe tabele i procedury. Jak sama innowacja, która jest inna, działa poza schematami przyjętymi normalnie, dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Wprowadzenie nowego, bądź ulepszenie istniejącego produktu, jest kluczowym elementem rozwoju każdej firmy. Te procesy można przedstawić jako:

  • poszukiwanie pomysłu nowego produktu
  • ocena i selekcja pomysłu
  • analiza biznesowa
  • analiza marketingowa
  • rozwój techniczny
  • testowanie rynku
  • komercjalizacja, sprzedaż, marketing, przekonanie klienta

Projektowanie produktu o danych właściwościach.

    Projektować można na zasadzie prób i błędów – to rozwiązanie jest najczęściej wybierane na początku, aby poznać istotę sprawy oraz zależności. Następnym elementem jest systematyzowanie zależności w celu opracowania modelu. Otrzymany model sprawdzamy, a następnie wykorzystujemy do teoretycznego testowania nowych rozwiązań. Rozwiązania, które działają teoretycznie, sprawdzamy w rzeczywistości.

inBSSETM


Wizualizacja danych oraz wygenerowanie raportu dotyczącego obliczeń błędu superpozycji bazy oraz energii oddziaływania na podstawie dostarczonych plików. Oprogramowanie napisane jest w technice PHP i służy do automatycznego przetwarzania danych, oraz do wsparcia badań naukowych. Wykorzystywany jest w inDataCeter dla jednej jednostki naukowej.

Uaktualnienie:

2017 - SYSTEM ZOSTAŁ SPRZEDANY DO DALSZEGO ROZWIJANIA PRZEZ INNĄ FIRMĘ

addropTM marketing jest jedną z ważniejszych etapów we wdrażaniu innowacji. Posiadając wiedzę i kontakty jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawnie kampanie reklamową, korzystając z własnych innowacyjnych rozwiązań. Reklama poprzez nas umożliwia dotarcie do określonego użytkownika i przedstawienie mu określonego produktu. Skupienie portali specjalistycznych oraz ścisła współpraca z klastrem portali naukowych  umożliwia efektywne dodarcie reklamowanych produktów technologicznych, medycznych, nanotechnologii, farmacji, analitycznych do określonej grupy studentów, pracowników naukowych lub działów B+R. Dodatkowo inne portale, z którymi współpracujemy, umożliwiają globalną reklamę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, mamy do zaoferowania nie tylko tradycyjne formy reklamy, ale także nowe innowacyjne formy takie jak reklama na fotografiach paszportowych i do dokumentów (portal www.photoid.eu).

TQM - Jakość

       Tworząc firmę, zdecydowaliśmy się od razu postawić na jakość tak, aby nasi partnerzy byli zadowoleni. W zarządzaniu jakością jest kilka koncepcji: myśmy wybraliśmy kompleksowe zarządzanie jakością TQM  (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania firmą, gdzie każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. W TQM uczestniczą wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie klienta. Dlatego staramy się wypracować jak najlepsze standardy w naszych pracach rozwojowo-badawczych. Nie mniej jednak zwracamy uwagę także na  ISO oraz GPL.

TOC - Zarządzanie


    Oprócz jakości, ważne jest zarządzanie projektami, które staramy się realizować zgodnie z duchem przedstawionym przez Dr E. Goldratt’a i realizowanych w ramach Theory Of Constraints (TOC) jako Critical Chain Project Management. Pozwala to rozwijać projekty i tak nimi zarządzać, aby sprawy jakościowe, finansowe, oraz ramy czasowe były jak najbardziej efektywne.

Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo jest dla nas jednym z ważniejszych punktów, dlatego zwracamy uwagę na poufność danych (w tym celu rozwijamy własny, wewnętrzny system zarządzania danymi, aby uniknąć przesyłania danych przez firmy trzecie). Wdrożenie jakości oraz nowoczesnego sposobu zarządzania także wzmacnia bezpieczeństwo. Dodatkowo korzystamy ze znaczników czasu oraz innych rozwiązań technologicznych. Również naszym partnerom-klientom oferujemy pełną anonimowość, dlatego na liście współpraca nie znajdziesz wszystkich, lecz tylko niektórych naszych klientów.
 

1Dla zainteresowanych TQM polecamy książkę prof. Andrzeja  Blikle: Doktryna jakości