Za każdym projektem, produktem stoją ludzie. Tutaj chcemy przedstawić grupę ludzi pracujących oraz współpracujących z firmą, tworzących, kreujących produkty oraz służących radą, wiedzą i doświadczeniem:

Dr Marek Doskocz

jego pasja to nauka i rozwiązanie problemów tych skomplikowanych, bo te proste wydają się za łatwe. Dyplom magistra uzyskał ze specjalności chemia organiczna, broniąc pracy z syntezy stereoizomerów. Tytuł doktora nauk chemicznych otrzymał za prace interdyscyplinarną łączącą chemie organiczną, nuklearny rezonans magnetyczny i chemię obliczeniową. Po stażach w USA i Czechach w końcu trafił do Królestwa Niderlandów, gdzie w ciągu 3 lat zajmował się metabolomiką, analityką, automatyzacją, oprogramowaniem, opracowywaniem testów diagnostycznych w najlepszej firmie innowacyjnej typu spin-off w Holandii (Spinnovation BV). Praca ta była dla niego inspiracją - dlatego uczestniczy w tworzeniu POLSKIEJ INNOWACYJNEJ FIRMY ROOTINNOVATION z zakresu B+R. Korzenie patriotyczne dają mu poczucie że POLAK też potrafi.

 

Dr inż. Juliusz Walaszczyk

mimo, że prace doktorską obronił 2017 roku na Politechnice Wrocławskiej to na swoim kocie ma już zbudowane kilka prototypów innowacyjnych urządzeń. Jego ostatnim sukcesem jest automatyczne sterowanie próżnią i plazmą.

 

Dr farm. Jacek Kujawski

asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie kończy realizację doktoratu pod kierownictwem dra hab. Marka K. Bernarda. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego SKN Chemii Organicznej (www.chorg.ump.edu.pl) oraz V-ce prezesem Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych (www.plusuj.pl). Jego naukowe zainteresowania oscylują wokół zagadnień: chemii pirazolu, chemii obliczeniowej i mechaniki kwantowej oraz spektroskopii NMR i MS.

Dr inż. Jacek Doskocz

Uzyskał tytuł doktora, broniąc interdyscyplinarną prace łączącą projektowanie, syntezę, badania fizykochemiczne polimerów elektroprzewodzących - nanomateriałów. Pod koniec studiów doktoranckich zaangażował się w tworzenie portalu a na jej bazie fundacji wspierania nanonauk i nanotechnologii Nanonet, którym był pierwszym Prezesem. Po okresie trzech lat sam zrezygnował z tej funkcji przekazując sprawnie działającą fundację w ręce kolegów i koleżanek. Fundacja ta niedługo potem uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 1% co pozwoliło mu się zaangażować w kolejne przedsięwzięcia już o charakterze naukowo-biznesowym. Doświadczenie swoje zdobywał w kraju w Instytutach PANowskich (INTiBS, Unipress), Wrocławskim Centrum Badań, Politechnice Wrocławskiej, klastrach, Wirtualnej Giełdzie Kooperacyjnej nanobroker.org (którą był pomysłodawcą) oraz na wyjazdach do Francji (Montpellier semestr), Stanach Zjednoczonych (Uniwesytet Gainesville, FL - rok, Uniwersytet Jacson, MS 5 miesięcy) oraz Wielkiej Brytanii 1 miesiąc w University of Warwick. Obszar zainteresowania to: otwarta innowacja, komercjalizacja rezultatów, kreowanie badań naukowych potrzebnych społecznie i gospodarczo, zaś jego obszary naukowe to nanotechnologia, termo i fotowoltaika, nanokompozyty, energetyka, zielone technologie.

dr farm Piotr Kuś

obecnie doktorant w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zainteresowania  badawcze: badanie aktywności biologicznej i klasyfikacja miodów odmianowych, fitochemia, badania roślin tradycyjnej medycyny chińskiej. Stypendia, staże zagraniczne: Włochy (Cagliari), Holandia (Wageningen), Chorwacja (Split)

mgr inż. Paweł Grabowski

Absolwent kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dyplom dotyczący objętości i ściśliwości molowych roztworów wodnych mannitolu wykonywał na Katedrze Chemii Fizycznej. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Laboratorium wg ISO 17025:2005. Jego zainteresowania naukowe to chemia kwantowa, modelowanie molekularne oraz metody spektroskopowe, pozanaukowe to boks, survival, fitoterapia, literatura i informatyka.

 i inni...

Jeżeli chcesz tworzyć innowację, lub za parę lat być dumny, że uczestniczyłeś w tworzeniu wielkich rzeczy, nie czekaj, dołącz do nas!! Zapraszamy do kontaktu