Projektowanie produktu o danych właściwościach.

    Projektować można na zasadzie prób i błędów – to rozwiązanie jest najczęściej wybierane na początku, aby poznać istotę sprawy oraz zależności. Następnym elementem jest systematyzowanie zależności w celu opracowania modelu. Otrzymany model sprawdzamy, a następnie wykorzystujemy do teoretycznego testowania nowych rozwiązań. Rozwiązania, które działają teoretycznie, sprawdzamy w rzeczywistości.

Takie podejście oszczędza czas, pieniądze oraz pozwala na skuteczne znalezienie rozwiązań. Stąd rozwój chemii teoretycznej, modelowania molekularnego, chemii kobinatorycznej,  a w inżynierii - rozwój oprogramowania "katowskiego".

Oferujemy Państwu pomoc przy analizie zagadnienia, znajdowania rozwiązań, zależności.

Przykłady:

  • - polimeryzacja w miejscach aktywnych,
  • - miejsca oddziaływań
  • - analiza materiałów elektrostatycznych do wywarzania kół wraz z modelem matematycznym
  • - analiza preparatów do impregnacji i ochrony odpowiedniej powierzchni