Patrząc na ograniczenia, jakie niosą publiczne i komercyjne narzędzia wymiany danych-informacji, a wszególności brak poufności danych, oraz brak odpowiednich narzędzi, funkcji dostosowanych do charakteru danych (np.: wizualizacja, porównanie, szybki dostęp do określonych plików). Tworzymy własny system-środowisko InDataCenter (Innovative Data Center), tu przechowując swoje dane i poddając je szczegółowej analizie, wzrastają one w pomysły, idee, wyniki, przybierają rzeczywiste kształty poprzez nasze narzędzia i rozwiązania.

Oferujemy między innymi:

-zarządzanie danymi, w szczególności danymi z pomiarów spektroskopowych i z urządzeń specjalistycznych,
-organizację, archiwizację, znakowanie czasem,
-kontrolę właściciela nad danymi,
-profesjonalne usługi dostosowane do określonego typu danych,
-opracowanie mikro usług, które są dostępne automatycznie (np.: wizualizacja, animacja, raporty) do określonego typu danych,
-pomoc w zarządzaniu projektami,
-automatyzację,
-analizy statystyczne PCA, PLS, ROC, SOM etc...  i jeszcze więcej,
- programowanie w R