banner_zarowki_B.jpg

Oferta innowacji B+R jest skierowana do:

 • średnich i małych przedsiębiorstw nie posiadających działów B+R, chcących opracować bądź wdrożyć nowy produkt lub udoskonalać istniejący
 • dużych firm i korporacji, które chcą przyspieszyć swoje badania
 • jednostek badawczych, instytutów, uczelni państwowych oraz prywatnych
 • instytutów państwowych, poszukujących partnerów do projektów (np.: UE)
 • osób prywatnych, przygotowujących własne produkty lub rozwiązania

czym służymy:

 • przygotowaniem badań, badaniami, opracowaniem wyników
 • własnymi produktami i rozwiązaniami
 • pomocą, doradztwem, badaniami w zakresie rozwiązań problemów natury B+R
 • pomocą w unowocześnianiu parku technologicznego bądź laboratoriów
 • pomocą w szukaniu kontaktów w kraju i zagranicą
 • rozwojem produktów, kreowaniem nowych, rozszerzaniem stosowalności
 • standaryzacją
 • automatyzacją
 • testowaniem, badaniem rynku
 • analizą
 • marketingiem w mediach drukowanych, internetowych, i innych

O więcej możesz zapytać, chętnie odpowiemy.

Oferta innowacji dla biznesu

Znajdowanie rozwiązań potrzebnych firmie – zdarza się bardzo często iż spojrzenie z zewnątrz lub w innej płaszczyźnie na proces produkcji lub wytwarzania daje możliwość zadania pytania (zdiagnozowania słabej strony) a przez to znalezienie rozwiązania.  Dzięki temu jeszcze pełniej rozwija się biznes.  Umiemy słuchać, proponować kierunki działania i wspólnie dopracowywać rozwiązania.

Outsourcing badań naukowych – podejście umożliwiające tworzenie innowacji, rozwiązać wspartych badaniami naukowymi  dla firm nie posiadających własnych centrów badawczych. Oferujemy wsparcie merytoryczne, kontaktowa jak i również znajdowanie finasowania w programach finansujących konsorcja naukowo-biznesowe.

addrop- marketing i reklama więcej >>>

Wsparcie rozwoju produktu więcej >>>

School-innovation  więcej >>>

Analiza innowacyjności więcej >>