Znajdowanie rozwiązań oraz charakterystykę przedmiotu ułatwia staranne dobranie eksperymentów badawczych. Sam proces badawczy jest procesem ciągłego rozwijania, analizowania dostępnych informacji i planowania kolejnych eksperymentów. Jest to proces, w którym należy wyważyć koszt niezbędnych badań do zamierzonego rezultatu.

     Prowadzimy usługi zarówno w planowaniu prac badawczo-rozwojowych jak i w doradztwie odnośnie do tego, jakie eksperymenty są niezbędne do scharakteryzowania procesu, materiału. Poruszamy się w charakteryzacji spektroskopowej, morfologicznej, fizykochemicznej.

W zależności od oczekiwań odnośnie do rezultatów eksperymenty (badania i analizy) możemy podzielić na:

  • badania dopuszczające na rynek (spełnienie norm, wymogów)
  • badania w celu zwiększenia przekonania co do właściwości produktu (certyfikacja, marketing innowacji)
  • badania weryfikujące
  • badania pozwalające zdiagnozować stan, skład produktu
  • prace badawczo-rozwojowe

Dobór eksperymentów, a niekiedy ich modyfikacja do wymagań stawianych przez zleceniodawcę jest pracą koncepcyjną. Nasze doświadczenie, dostęp i umiejętność posługiwania się bazami danych pozwalają na oferowanie usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy Państwu:

  • analizę potrzeb badawczych, określenie celów pośrednich  wraz z zaproponowaniem  praktycznych rozwiązań
  • przygotowanie i zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym
  • pośrednictwo w wykonaniu bada
  • doradztwo
  • wsparcie rozwoju produktu

 

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji