Jak wykreować lub uszczegółowić pomysł na produkt, lub jego modyfikację tak, aby był przyjęty przez rynek?
Jak zorganizować działania, jak ochronić swoje interesy, jak posłużyć się finansowaniem zewnętrznym, jak zmniejszyć ryzyko i zwiększyć korzyści, jak zbudować powiązania by skutecznie odnieść sukces rynkowy?

Nawigacja innowacyjności to wiedza i doświadczenie pozwalająca na działania  takie jak określanie bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla rozwijających się ludzi, przedsiębiorców, firm.

Oferujemy:

  • ocenę produktu pod kątem rynkowym (analiza konkurencyjności, dostępności niszy, potencjału komercjalizacji, analizę kanałów i sposobów sprzedaży, wartości dodanej, działań marketingowych),
  • wprowadzenie produktu na rynek (organizacja działań, doradztwo w zakresie wprowadzania produktu na rynek, znalezienia finansowania),
  • audyty technologiczne (znalezienia miejsc do usprawnienia procesów produkcyjnych, analizę kierunków rozwoju, aby lepiej wykorzystać posiadane zasoby lub zwiększyć zwrot z inwestycji),
  • kreowanie innowacji (burze mózgów, wyłuskiwanie potrzeb rynkowych, sprawdzanie kierunków rozwoju, opracowanie biznesplanu - kanwy biznesu, badanie stanu rynku i techniki).
  • komercjalizacja i zarządzanie własnością intelektualną (sprzedaż IP, wycena IP i  technologii, kodyfikacja IP, tworzenie wartości IP, transfer technologii, otwarta innowacja),


Jeśli chcesz się rozwijać i poszukujesz nowych dróg działalności biznesowej, prosimy o kontakt.

 

 Specjalizacją dotyczącą zarządzania własnością intelektualną zajmuje się grupa marifa.pl