Badania teoretyczne – symulacje


Chemia kwantowa umożliwia przewidywanie właściwości biologicznych, a także ilustrowanie zachodzących procesów. Firma oferuje szkolenie, badania, symulacje, modelowanie,  wzmocnienie projektów badawczych w zakresach:

  • - bioinformatyki,
  • - metabolomiki,
  • - symulacji widm NMR, UV-VIS, IR, RAMAN, etc..
  • - mechanizmu reakacji,
  • - wizualizacji,
  • - analizę miejsc oddziaływania,
  • - symulację właściwości fizykochemicznych,
  • - polimeryzację w miejscach aktywnych,
  • - analizę konformacyjną rozkładu populacji cząsteczek,
  • - analizę materiałów elektrostatycznych,

W naszej pracy staramy się podchodzić interdyscyplinarnie do badań. Dlatego modelowanie, analiza danych są jednym z elementów pracy.

Jesteśmy właścicielem portalu naukowego: Molnet.eu,

oraz rozwiązań interdyscyplinarnych np.: badania oddziaływania z cząsteczkami.