Badania Smar lab R&D

Smart Lab R&D


   badania mające na celu opracowania nowego produktu lub usługi wymagają bardzo szerokiej rozleglej wiedzy. Między koncepcją, badaniami, a wdrożeniem jest długa ścieżka, która nie zawsze kończy się dotarciem do wyznaczenia celu. Firma Rootinnovation specjalizuje się w badaniach, organizacji badań, interpretacji wyników  oraz kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla podmiotów – zarówno firm prywatnych jak i uczelni.

Posiadając doświadczenie w badaniach rozwojowych, automatyzacji, w budowaniu prototypów opracowaliśmy praktyczne rozwiązania inteligentnego laboratorium.

– Smart Lab R&D jest to podeście mające unowocześnić badania, na wzór inteligentnych domów czy miast (Smart Home, Smart City). W podejściu naszym nie wychodzimy od reorganizacji laboratoriów, zarządzania a od konkretnych badań, które po przeorganizowaniu (wsparcie procesowe, analityczne, sprzętowe, informatyczne) prowadzą do określonego sukcesu. Może być to jednakowo wprowadzeniu nowego opracowanego produktu na rynki czy też usługi laboratoryjnej.

Wartość dodana, która powstaje pociąga za sobą zarówno zdobycie środków finansowych na kolejne badania jak i praktyczną potrzebę dalszego rozwoju. W pracy naszej podkreślamy zawsze znaczenie „praktyczne”  - ponieważ prawdą jest, że bez sukcesów mierzonych finansowo dla naszych partnerów ciężko jest tworzyć projekty.


Dziedziny, na których się skupiamy, ponieważ  wiemy, że wzmocnienie daje realne efekty.

Badania – efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań.

Sprzęt – wzmocnienie, unowocześnienie, automatyzacja, konstrukcja nowych układów badawczych.

Interpretacja badań – analiza i eksploracja wyników za pomocą metod matematycznych jak i systemów inteligentnych (sieci neuronowe, deep learning)

Nasze marzenie:

Chcemy, aby w przyszłości budując układy powiązania sprzęt- system- interpretacja(analiza) doprowadzić do modelu autonomicznego. Wówczas rola człowieka byłoby kreowanie pomysłów, a system byłby zaprzęgany do rozwiązywania drogi realizacji pomysłu. Mam nadzieje, że do roku 2020 uda nam się ten cel zrealizować!